Vítame Vás na stránkach našej skupiny. Ďakujeme Vám za návštevu a v nasledujúcich riadkoch, stránkach sa dozviete viac o nás a našej činnosti. Naša skupina je amatérske zoskupenie a môžme s kľudným svedomím vyhlásiť, že sa jedná o náš koníček. Máme za sebou dlhé obdobie získavania skúseností čo pre dobrú zábavu treba urobiť a to všetko je pre Vás k dispozícii s využitím kvalitných nástrojov a kvalitnej aparatúry. Konzumujeme pomerne málo i keď sa silne prejavuje opak.

 Dúfame, že sa v budúcnosti stretneme a strávime spolu veľa príjemných chvíľ.


© Fenix 2017