Náš repertoár tvoria hlavne tanečné verzie známych aj menej známych hudobných motívov. Vplyv regiónu pôsobenia kapely je znateľný na jazykovom zložení repertoáru, tvoria ho slovenské ľudové piesne, celosvetovo známe tanečné piesne v rôznych jazykoch, maďarské aj cigánske čardáše. Rôznorodosť a náročnosť repertoáru nachádza svoje uplatnenie aj pri venčekových večeroch, ako doprovod klasických tanečných škôl, probabálov. Na vyžiadanie učiteľov tanca pripravujeme nahrávky skladieb určených pre výuku.


Ukážka zo svadby nášich kamarátov Vilka a Jarky...:


© Fenix 2017